Tuesday, July 12, 2011

PERKONGSIAN: Nuansa Tarbiyah

Bacalah dengan Nama Allah yang menciptakan segala kejadian..

tarbiyah, tarbiyah..dan tarbiyah.
apakah tarbiyah itu?

dan tarbiyah yang bagaimana amat dituntut?

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia;
"Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani(pengabdi-pengabdi Allah), karena kamu selalu mengAJARkan Kitab(Al Quran) dan disebabkan kamu  memPELAJARInya.”

[QS; Ali ‘Imran(3): 79]Mengajak kepada nama atau kepada Maha Pencipta?

Katakanlah(Muhammad);

"Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik."

[QS; Al Furqan(25): 74]


Membina insan atau mempromosi diri?

“Mereka berjasa kepadamu dengan keIslaman mereka. Katakanlah,

”Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keIslamanmu, sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar. ”

[QS; Al Hujurat(49): 17]


Melahirkan pendukung atau mengumpul penyokong?

“Sungguh, Allah telah menolong kamu(orang beriman) di banyak medan peperangan, dan perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.”


[QS; At Taubah(9): 25]Di mana nilai ketaqwaan, kerendahan hati dan aqidah yang salim hanya kepada Alla Azza wa Jalla?

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

[QS; Ali ‘Imran(3): 102]

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

[QS; Al A’raf(7): 55]


Di mana erti takut dan tunduk patuh pada keagungan Allah Azza wa Jalla?

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.

[QS; Al Anfal(8): 2]Siapakah pemimpin yang adil?
~~

kepimpinan yang dikurniakan, bukanlah suatu kemulian..ia adalah tanggungjawab dan amanah dari Allah Azza wa Jalla..

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin”.

-HR Mutafaq ‘alaih-

Sungguh berat tanggungjawab pemimpin yang adil itu, manakan mungkin sehingga pemimpin yang adil itu termasuk dalam golongan yang dimakbulkan doanya;

“Tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka, iaitu doa seorang yang berpuasa hingga dia berbuka, doa pemimpin yang adil dan doa orang yang dizalimi. Doa-doa mereka itu diangkat Allah ke atas awan, lalu dibuka pintu-pintu langit, Allah s.w.t akan berfirman: Demi kemulianKu, Aku akan menolongmu…”

-HR Tirmidzi-

“dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin.”

Apakah jawapan si pemimpin jika orang yang dipimpin bermaksiat dan ingkar suruhan Allah Azza wa Jalla?

“pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”

[QS; An Nur(24): 24]


Wahai diri,
ketahuilah setiap daripada kita adalah pemimpin, jika tiada orang yang kita pimpin..
tetap kita adalah pemimpin!

kita memimpin diri kita agar tidak terjerumus ke kancah kemaksiatan dan berpaling dari kebenaran kalam Tuhan…
kerna tiada siapa mahu dirinya dihumban ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla.
takutlah kepada Allah, bertaqwalah dengan sebenar-benar taqwa…

Hendak jadi pemimpin atau sandang jawatan/pangkat?

pastikan diri bukan sahaja beriman malah bertaqwa..
dan,
jangan lupa kepada orang-orang yang ingin dipimpin, pastikan mereka takut dan tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jalla,beriman dan bertaqwa hanya kepada Allah Azza wa Jalla…

bukan saya kata, tetapi Allah yang berfirman;

“..dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

[QS; Al Furqan(25): 74]

agar di akhirat kelak, kita mendapat perlindungan dan syafaat dariNya..

asasnya adalah..

TARBIYAH diri, keluarga dan umat!

Wahai orang-orang yang beriman!
 peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan(mereka para malaikat) selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

[QS; At Tahrim(66): 6]

No comments:

Post a Comment